Бизнес детайли

Моля да предоставите възможно най-подробна информация за Вашия бизнес. Можете да отбележите детайлите, които не искате да стават публични. Гарантираме *пълна конфиденциалност на информацията, която сте маркирали, като „Не прави публично“
Ако имате ограничен период време за попълване на формата, можете да я запазите и довършите по-късно. За целта, моля отидете в края на страницата и натиснете линка „Запазване и довършване по-късно“

Тази информация няма да е публична!
Тази информация няма да е публична!
Тази информация няма да е публична!
Основна дейност на бизнеса; предлагани продукти и услуги; основни пазари; перспектива за развитие; целевата аудитория и т.н.
Информация за началото на бизнеса, важните моменти в развитието му, като например партньорства, промени в мениджмънта, придобивания и др.
Минимална цена в лева, за която бихте продали бизнеса си. Тази информация никога няма да бъде публична, но е важна за нашите брокери при воденето на преговори.
За последната счетоводна година. Ако маркирате „Не прави публична“, само нашите брокери ще имат достъп до цифрите. Информацията ще се пази в ПЪЛНА конфиденциалност
За последната счетоводна година. Ако маркирате „Не прави публична“ по-долу, само нашите брокери ще имат достъп до цифрите. Информацията ще се пази в ПЪЛНА конфиденциалност
Тази информация е важна за правилната оценка и предлагане на Вашия бизнес. Ако маркирате „Не прави публично“ по-долу, само нашите брокери ще имат достъп до цифрите. Информацията ще се пази в ПЪЛНА конфиденциалност
Въведете 0 ако нямате служители
Информация за ключовите клиенти и партньори на бизнеса, сключени краткосрочни и дългосрочни договори и т.н.
Информация за възможностите за растеж на бизнеса, като например планове за разширение на продуктовата гама, нови пазари и др.
Информация за рисковете и предизвикателствата, свързани с бизнеса, и как се планира да се справите с тях
Ако бизнеса има конкуренция, моля опишете тук.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Моля да предоставите снимки на бизнеса, който продавате.
Click or drag a file to this area to upload.
Ако имате налична, моля да предоставите презентация на фирмата и/или производството
Ако имате още важни детайли, които не са попаднали в категориите по-горе, моля напишете ги тук

* Ние разбираме колко важно е за Вас запазването на пълна конфиденциалност за бизнеса, който продавате. Разкриването на името и/или дори на снимките може да навреди на Вашите нормални бизнес операции и/или да демотивира Вашите служители и контрагенти с които работите. Ако сте избрали да не споделяте информацията публично, ние ще я предоставим само на сериозни клиенти/инвеститори, след Ваше съгласие и подписване на договор за конфиденциалност.

Compare Properties
Add properties to compare.