Търговско финансиране (Factoring)

ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТТА И СТИМУЛИРАНЕ НА РАСТЕЖА В МЕЖДУНАРОДЕН МАЩАБ
Работим с финансова организация базирана в Германия, която осигурява ликвидност за малки и средни компании в глобален мащаб. Ние работим с всички континенти и осигуряваме индивидуални решения за набавяне на оборотен капитал, които да стимулират международната търговия. Осигуряваме авансово плащане до 95% от стойността на фактурата и получаване на необходимите Ви средствата в рамките на 24-48 часа от нейното получаване.

Свържете се с нашите консултанти за да получите детайлна информация:

Тел: +359 (885) 50 40 80
Email: [email protected]

Превръщайки търговските си вземания в пари по банковата сметка, Вие може да разчитате на бърз достъп до капитал, с който да развивате своя бизнес.
• УСКОРЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ВИ ПОТОЦИ
С авансово плащане до 95% от стойността на фактурата и получаване на необходимите Ви средствата в рамките на 24-48 часа от нейното
получаване.
• ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ВИ ВЗЕМАНИЯ (БЕЗ РЕГРЕС)
Елиминираме кредитния Ви риск като застраховаме Вашите търговски вземания, покривайки риска от неплатежоспособност на купувача.
• СЪБИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИТЕ ВЗЕМАНИЯ
• Извършваме събиране на вземанията Ви
• Проследяваме кредитния рейтинг на платците Ви
• Осчетоводяваме търговските Ви вземания
• ПРЕДЛАГАМЕ ПО-ДЪЛГИ СРОКОВЕ НА
• ПЛАЩАНЕ
Вие можете да генерирате повече продажби предлагайки по-дълги срокове на плащане без да нарушавате паричните си потоци.

Превръщайки търговските си вземания в пари по банковата сметка, Вие може да разчитате на бърз достъп до капитал, с който да развивате своя бизнес.
• УСКОРЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ВИ ПОТОЦИ
С авансово плащане до 95% от стойността на фактурата и получаване на необходимите Ви средствата в рамките на 24-48 часа от нейното
получаване.
• ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ВИ ВЗЕМАНИЯ (БЕЗ РЕГРЕС)
Елиминираме кредитния Ви риск като застраховаме Вашите търговски вземания, покривайки риска от неплатежоспособност на купувача.
• СЪБИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИТЕ ВЗЕМАНИЯ
• Извършваме събиране на вземанията Ви
• Проследяваме кредитния рейтинг на платците Ви
• Осчетоводяваме търговските Ви вземания
• ПРЕДЛАГАМЕ ПО-ДЪЛГИ СРОКОВЕ НАПЛАЩАНЕ
Вие можете да генерирате повече продажби предлагайки по-дълги срокове на плащане без да нарушавате паричните си потоци.

• Производители и Преработватели
• Търговци на едро и дистрибутори
• Брандове
• Вносители и износители
• Търговци

• Бързоразвиващи се и START-UP компании
• Компании купуващи и продаващи по цял свят
• Компании с финансови проблеми
• Компании с малко или много дълготрайни активи

• 500,000 EUR годишни продажби от експорт
• 2 – ма платци (дебитори)

Свържете се с нашите консултанти за да получите детайлна информация:

Тел: +359 (885) 50 40 80
Email: [email protected]

Compare Properties
Add properties to compare.